Sword Skills & Abilities

شمشیر کوچک در حال حاضر تنها سلاحی است که به شما این امکان را میدهد که همزمان با آن از یک سپر نیز استفاده نمایید.

دو نوع درخت تجربه برای این سلاح وجود دارد که درخت اول “Swordmaster” نام دارد، که بیشتر بر روی حملات تمرکز دارد، و درخت دوم نیز “Defender” نام دارد که این شاخه بیشتر بر روی سیستم دفاعی تمرکز میکند. بعضی از این قابلیت ها به شما اجازه میدهد که موجودات مختلف را بیشتر به سمت خود بکشید و اجازه حمله آنان به دیگران را ندهید.

قابلیت های قابل اجرا

Whirling Blade
ایجاد 145% از دمیج شمشیر شما به تمامی دشمنان به فاصله 2 متر.
آماده سازی: 15 ثانیه
نوع سلاح: شمشیر
شاخه مورد نظر: Swordmaster
نوع استفاده: فعال کردن
Opportunity
با این قابلیت شما تا میزان 50% از آرمور حریف را به مدت 10 ثانیه کم میکنید.
نوع سلاح: شمشیر
شاخه مورد نظر: Swordmaster
نوع استفاده: قوی سازی